Isikuandmete töötlemine


1. Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.

2. Müüjal on õigus kasutada kliendi elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks kliendile. 

3. Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui klient on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku unela.ee veebilehel.

5. Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.