Müügitingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1.  Käesolevad Unela e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Unela e-poest ostmisel internetiaadressilt http://www.unela.ee. Kauba müüja on Fermark OÜ (edaspidi: müüja), aadress Gonsiori 29-80 Tallinn 10147, registrikood 12473494, e-posti aadress info@unela.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel Unela e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2.  Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.unela.ee/muugitingimused/. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
1.3.  Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.
1.4.  Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1.  Tellimusi saab Unela e-poes esitada kas registreeritud kliendina sisse logides või anonüümse kliendina.
2.2.  Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.
2.5.  Klient valib tellimuse üleandmise koha.
2.6.  Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.
2.7.  Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile „Tagasi kaupmehe juurde“.
2.8.  Tellimuse ja makse toote kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.
2.9. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (nt E−R 9.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.
2.10.  Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.
2.11. Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab Müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul.

3. KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED

3.1.  Kõik Unela e-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad 20%-list käibemaksu.
3.2.  Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.
3.4.  Kauba eest saab tasuda Unela e-poe veebikeskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.
3.5. E-pood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi.

4. KOHALE TOIMETAMISE TINGIMUSED

4.1    Kaupa saab tellida erinevatesse pakiautomaatidesse (väikepakid) või kliendi poolt näidatud aadressile kullerteenust (suuremahulised tooted) kasutades.
4.2.  Kauba kättesaamine pakiautomaadist
4.2.1. Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu.
4.2.2. Kauba tarneaja saab klient tellimuse kinnitusega.
4.2.3. Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi.
4.2.4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.
4.2.5. Juhul, kui klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning müüja tagastab kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
4.3.  Kauba kättesaamine kulleriga
4.3.1. Valides kauba kohaletoimetamiseks kulleri, lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu. Juhul kui tellimuse maksumus ületab summat 60 €, kohaletoimetamise tasu ei lisandu.
4.3.3. Klient peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kauba vastuvõtmise. Juhul kui klient ei ole kauba saabumise hetkel kättesaadav, teeb kuller ühe täiendava katse kaupa kätte toimetada. Kui mõlemad katsed kaupa kliendile üle anda ebaõnnestuvad, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning tagastab kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
4.4.  Kauba kontroll
4.4.1. Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.
4.4.2. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust aadressil info@unela.ee.
4.4.3. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.

5. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1.  Müüja kasutab kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba kliendile kättetoimetamiseks.
5.2. Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
5.3. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui klient on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku unela.ee veebilehel.
5.4.  Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs kliendi pangaandmetele.

6. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

6.1.  Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest, v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 7.
6.2. Kasutades “100 päeva madratsi tagastusgarantiid” on kohustuseks kasutada pakkumisega kaasas olevat Dagkappa madratsikaitset 100 päeva jooksul.
6.4.  Kauba tagastamiseks peab klient täitma taganemisavalduse, mis on leitav kontakti leheküljelt.
6.5.  Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.
6.6.  Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata (kauba sobivust võib proovida ja tutvumise eesmärgil kasutada) ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovitab tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Soovitame tagastada kaubad originaal-transpordipakendis.
6.7.  Tagastus aktsepteeritakse ainult koos täidetud taganemisavaldusega.
6.8.  Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
6.9.  Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1.  Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
7.2.  Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile info@unela.ee või kirjalikult postiga Fermark OÜ Gonsiori 29-80, Tallinn 10147 või kasutades tagasiside ankeeti kodulehel. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
7.3.  Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
7.4.  Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
7.5.  Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

SINU HEA UNI ALGAB HEAST VOODIST

Liitu Unela uudiskirjaga ja ole esimene, kes kuuleb parimatest pakkumistest ja uudistest unemaailmas.

Palun täida kõik kohustuslikud väljad
Vale e-posti aadress

Soovin saada lisateavet Unela.ee toodete ja teenuste kohta ning annan nõusoleku seonduvaks andmetöötluseks vastavalt Isikuandmete töötlemise tingimustele.